Služby a ceník

Nabízíme:

  • Půjčování knih a časopisů
  • Pravidelný výměnný fond z knihovny Hradec Králové
  • Vyhledávání informací z fondu knihovny
  • Umožnění nahlédnout do kronik obce Librantice a Základní školy

Ceny za poskytované služby:

Registrace čtenářů i půjčování knih je zdarma.